B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Aktualitasok

Nyílt levél Vác város polgármesteréhez

Polgármester Asszony!

Ön és az Ön által vezetett váci képviselő testület egy része, a mögöttünk hagyott időszakban azt a döntést hozta, hogy a 218 éve fogyatékkal élők nevelését és oktatását ellátó bentlakásos (kollégiumot is működtető) intézmény főzőkonyháját tálaló konyhaként üzemelteti tovább.

Ez okból az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosították előzetes tanulmányok, számítások, egyeztetések nélkül.
Tették ezt úgy, hogy döntésük előkészítésekor az ntézményünktől adatokat, információkat nem kértek, a helyszín adottságainak ismeretével nem rendelkeztek és az érintettekkel (iskolavezetés, szülők, gyermekorvos, stb.) egyeztetést nem folytattak. Így precíz ismeretük sem lehet arról, hogy a fogyatékkal élők étkeztetése milyen speciális jellemzőkkel bír.

Mivel döntésükről csak pletyka szintjén értesült az intézmény vezetése, hivatalos levelek útján és a közmeghallgatáson feltett kérdéseim segítségével próbáltam pontos információhoz jutni. A többszöri megkeresés ellenére sajnos csak nyár végén adott és akkor is csak minimális és felületes tájékoztatást.

Ezért 2020. augusztus 24-én email - ben azzal a kéréssel fordultam Önhöz, hogy a képviselő testület felé ügyünket előterjesztés formájában vitára bocsájtani szíveskedjék, hogy arról nyílt szavazással dönthessen a képviselőtestület még a 2020/2021-es tanév megkezdése előtt, mivel szeretnénk, ha intézményünkben főzőkonyhaként működhetne tovább a közétkeztetési szolgáltatás.

2020. 08. 27-én testületi ülést tartottak, de kérésemet nem vette figyelembe és a Cházár András EGYMI konyhai szolgáltatásával kapcsolatban nem készült előterjesztés, így esélyt sem adott az ügy megvitatására.

Ezért most nyílt levél formájában vagyok kénytelen megszólítani és arra kérni, hogy a Cházár András EGYMI Székhelyintézmény (2600, Vác Március 15. tér 6.) közétkeztetését főzőkonyha működtetésével biztosítsák a továbbiakban is.

Kérem gondoljon arra, hogy Ön milyen ellátást szeretne, ha a családjában például egy érintett - fogyatékkal élő - óvodás vagy iskolás korú gyermek kollégiumi ellátásra szorulna és csak hétvégén lehetne és ehetne otthon családja körében.

Reményeim szerint Önnek a fogyatékkal élők magas színvonalon történő közétkeztetése nem terhet, hanem a saját szándékából vállat közszolgálat nemes feladatát jelenti!

Döntése – döntésük megváltoztatásában bízva kívánok munkájához korrekt munkatársakat, éleslátást és érző lelkületet.

Vác, 2020. augusztus 27.

Ványi Lászlóné
Intézményvezető

Járványügyi kiegészítés a házirendhez

Covid protokoll

Az épületbe érkezéskor szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező, napközben a többszöri szappanos kézmosás az előírás (6 éves kor alatt az óvodában szájmaszk használata nem kötelező).

A hivatalos elrendelésben szereplő időponttól a bejáratnál lázmérés fog történni.

Szülők és kisérők az iskola épületébe nem jöhetnek be.

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket a bejáratnál adják át az ügyeletes felnőttnek.

Járvány ideje alatt az óvodások és a szakiskolások a főbejáratot (főtér felől), az általános iskolai bejáró tanulók a hátsó bejáratot (Eötvös utca) használhatják.

Rossz idő esetén a főtér felől érkező kisérők a porta előtti területen szájmaszkban adhatják a gyermeket, az Eötvös utca felől érkező családok az iskolaépület földszinti előterében tehetik meg.

1 tanulóval csak 1 kisérő érkezhet! 

Az elrendelt járványügyi eljárások alapján, a közösségi terekben (folyosó, lépcsőház, aula, stb.) szájmaszk használata kötelező, a tanulók és az intézményi dolgozók részére.

Az udvaron és a tantermi órák alatt nem kötelező a szájmaszk használata, de a 1,5 méteres távolságtartás igen.

Megbetegedés esetén az osztályfőnököt/csoportvezetőt haladéktalanul értesíteni kell. Betegség vagy karantént követően az óvodába, iskolába, kollégiumba csak orvosi igazolással lehet újra jönni!

Ha az iskolában/óvodában megbetegedést tapasztalunk, azonnal értesítjük a családot, szükség esetén elkülönítjük a tanulót.

Sport és kulturális programok a járvány időszaka alatt elmaradnak, az úszásoktatás a járvány ideje alatt szünetel, iskolai szakkörök és kollégiumi foglalkozások azonos osztályba járó tanulóknak szerveződik.

Beteg tanulóknak, a házi feladatot a Kréta rendszerbe a pedagógusok feltöltik.

A házi feladat elvégzését a Kréta rendszerbe (a tanulói jelszó segítségével) kell igazolni.

Szülői értekezletet járvány idején nem tartunk, egyéni konzultációra lehetőség van telefonon és e-mailben.

Rendkívüli esetben személyes ügyintézésre a portán keresztül van lehetőség, ahol érkezéskor be kell jelentkezni (kézfertőtlenítő és szájmaszk használata ez esetben is kötelező)!

Év közben érkező gyermekek felvétele és beszoktatása az aktuális járványügyi előírások betartásával történik.

A járványügyi protokoll betartása mindenkire nézve kötelező!

További hírek