B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Bemutatkozás

Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és kísérőiket intézményünkben.

A szakmaválasztási döntésben segíthet, ha megtekintik iskolánk tanműhelyeit és helyi adottságainkat.

 

 A közismereti és a szakképzési tananyagok elsajátításán túl lehetősége van diákjainknak a DIÁKÖNKORMÁNYZAT által szervezett kulturális és sportrendezvényeken, versenyeken történő részvételre is.

1882-ben indult el intézményünkben az általános iskolai oktatás és a kezdetektől megvalósult tanulóink szakmai képzése is. Bár napjainkig többször éltük meg ennek a területnek az átszervezését, de az 1990-es évektől folyamatos a „falainkon belüli” szakképzés és a szakiskola profiljának bővülése.

A társadalmi igényekhez, változásokhoz alkalmazkodva mindent megteszünk a hozzánk jelentkező tanulók érdekében, hogy szakmatanulási elképzeléseik megvalósulhassanak. Célunk, hogy tudásuk az önálló élet megteremtésének alapja lehessen, tudjanak és akarjanak munkát vállalni az iskola elvégzése után.

Feladatunk, hogy a különböző mértékű tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek biztosítsuk azt a nyugodt, szeretetteljes és barátságos környezetet, amelyben jól érzik magukat.

Az egyéni sajátosságaik figyelembevételével segítjük folyamatos fejlődésüket, mely által személyiségük kibontakozhat, tudásuk örömteli tanulás révén gyarapodhat és sikeres szakmai vizsgával, stabil önbecsüléssel fejeződhet be tanulmányuk.

Ezen a tagozaton az előkészítő év ad arra lehetőséget, hogy a meglévő hátrányokat, egyenlőtlenségeket iskolai keretek között korrigáljuk. Erre szolgál a szakképzést megelőző előkészítő, felzárkóztató év.

 

ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

-       Az előkészítő évfolyamon, egy tanítási év alatt, a szakmai alapozás, a pályaorientáció erősítése, a szaktantárgyi tudás szinten tartása és az általános személyiség fejlesztés folyamata zajlik.

-       Ebben a szakaszban – a tanulásban akadályozott fiatalok előzetes tudásának megerősítése és tovább fejlesztése, tudásuk gyakorlati alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatosítása és gyakorlása kerül a középpontba.

  • Megvalósul a tanítás – tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz szükséges motiváció megteremtése.