B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Terápiák

TERÁPIÁK

KUTYATERÁPIA
A szükségletspecifikus óvodai fejlesztés és nevelés szerves részét képezik a különböző módszerek és terápiás eljárások alkalmazása.
Ezek közé tartozik az állatasszisztált terápia, a kutyás terápia is. A kutya-ember kötődés ismert pozitív érzelmi hatásai igen erős motivációként érvényesülnek a sérült gyermekeknél is.
A kutyaterápián történő részvétel növelheti és minőségileg színesíti a gyermek
• motivációját,
• szociális interakcióit és
• kommunikációját.

MOZGÁSOS LOVAS TERÁPIA
A lovon történő mozgásfejlesztés alkalmas a gyermekek
• megismerő képességeinek /észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, beszéd/,
• valamint motoros funkcióinak /testkép, egyensúly, téri tájékozódás,
• nagy- és finommozgások koordinációjának/ fejlesztésére.

ALAPOZÓ TERÁPIA
Az alapozó terápia komplex mozgásfejlesztésen alapuló (un. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítják az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer "belökve" az agy fejlődési lehetőségét.

A TSMT ELEMEIRE ÉPÜLŐ FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS
A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, tovább strukturálja az idegrendszert.
A tréning javíthatja
• a darabos,
• a koordinálatlan,
• a nem harmonikus vagy
• a nem szimmetrikus mozgású gyermekek mozgását.

SNOEZELEN TÁRÁPIA ÉS RELAXÁCIÓ
A Snoezelen vagy multiszenzoros környezet (multi-sensory environment azaz MSE) terápia egy széles körben alkalmazott eljárás.
A terápia során fejleszthetők a különböző érzékszervek működése és azok integrációja.
A felkínált ingerek lehetővé teszik
• új ingerek megismerését,
• kellemes ingerek felvételét,
• befogadását,
• használatát
• pozitív tapasztalatok gyűjtését,
• az intenzív érzékelést.
Ezen tapasztalatok segítik a motivált felfedezés örömét, serkentik az aktivitást és pozitívan befolyásolja a világ felé való nyitottságát.