B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Bemutatkozás

Általános iskolánkban az enyhe és súlyos fokban hallássérült, halmozottan sérült, valamint ép intellektusú - autizmus spektrumzavarban szenvedő gyermekek komplex speciális gyógypedagógiai - pedagógiai ellátása, személyiségfejlesztése, szaktantárgyi tudásuk bővítése, készségeik és képességeik gyarapítása folyik.

A gyermekek felvétele a FPSZ Hallásvizsgáló Tagintézményének, illetve a PMPSZ Budapesti Tagintézményének szakértői véleménye alapján történik, az intézmény Alap Dokumentumában foglaltak szerint.


HALLÁSSÉRÜLT TAGOZAT
A hallássérült tanulóknál elsődleges célunk a nyelvi kommunikáció megalapozásával, a nyelvi rendszer kiépítésével az ismeretszerzésre alkalmas kommunikációs szint elérése, egyéni rehabilitációs órák biztosításával is.

• Törekszünk az általános műveltség alapjainak elsajátíttatására, a későbbi sikeres társadalmi integráció esélyének növelése érdekében és a hallássérülésből adódó tanulási akadályozottságok, részképesség zavarok és az eltérő kulturális, szociális - családi környezetből fakadó hátrányok leküzdésére.
• Azoknál a tanulóknál, akiknél nehezített a nyelvi készségek birtokba vétele, kommunikációs eszközként a jelnyelvet, ujj ABC-t is alkalmazzuk.

A jelnyelv olyan augmentációs kommunikációs technika, amellyel a beszédet kísérjük, vagy helyettesítjük. Alkalmazásának pontosan meghatározott helye és jelentősége van a kommunikáció fejlesztésében. Az átlagosan értelmes hallássérült gyermekek oktatásában elsődleges a hallásmaradvány kiaknázására épített uniszenzoriális, orális-auditív beszédfejlesztés. Amikor azonban az értelmi sérülés nyilvánvalóvá válik, a kapcsolatteremtés érdekében fejlesztjük a környezetből jövő jelzések iránti figyelmet. A metakommunikatív jelzések helyes értelmezését és alkalmazását, a kommunikáció személyiségfejlesztő és gazdagító hatását addig is biztosítjuk, amíg a szurdopedagógiai eljárásokkal végzett fejlesztés eredményeként alakuló kiejtés, a hallás, a szájról olvasás, és az ujj-abc segítségével alakuló írás az anyanyelv jelentéshordozóvá válik.


AUTISTA TAGOZAT
A Cházár András EGYMI Székhelyintézményében 2018. szeptember 1-től két osztály indításával kezdődött meg az ép intellektusú autizmus spektrumzavarral élő tanulók iskolai nevelése-oktatása.
A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek fejlettsége mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.

• Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel történő kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és a tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása.
• Az osztálytermek kialakítása megfelel a protetikus környezet feltételeinek, azaz biztosítja a környezet térben és időben való strukturálását, ami informálja a tanulót arról, hogy mit, hol, mennyi ideig tegyen/tehet. A közös tereken kívül a gyerekek számára 'boxokat' alakítottunk ki, ahol idővel elsajátíthatják az önálló feladatvégzést, tevékenykedést.
• Biztosítottak - a beszédértés nehezítettsége miatt - a gyermekek szimbólumszintjének megfelelő vizuális eszközök és információhordozók.
• Az osztályokban nem frontális oktatás zajlik: az új ismeretek átadása egyéni, vagy képességszint alapján szervezett, 2-3 fős csoportokban történik.
• A termekben minden tevékenységnek meghatározott, hívóképpel jelölt helye van és alkalmazzuk a folyamatábrákat is.