B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Nyílt levél Vác város polgármesteréhez

Polgármester Asszony!

Ön és az Ön által vezetett váci képviselő testület egy része, a mögöttünk hagyott időszakban azt a döntést hozta, hogy a 218 éve fogyatékkal élők nevelését és oktatását ellátó bentlakásos (kollégiumot is működtető) intézmény főzőkonyháját tálaló konyhaként üzemelteti tovább.

Ez okból az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosították előzetes tanulmányok, számítások, egyeztetések nélkül.
Tették ezt úgy, hogy döntésük előkészítésekor az ntézményünktől adatokat, információkat nem kértek, a helyszín adottságainak ismeretével nem rendelkeztek és az érintettekkel (iskolavezetés, szülők, gyermekorvos, stb.) egyeztetést nem folytattak. Így precíz ismeretük sem lehet arról, hogy a fogyatékkal élők étkeztetése milyen speciális jellemzőkkel bír.

Mivel döntésükről csak pletyka szintjén értesült az intézmény vezetése, hivatalos levelek útján és a közmeghallgatáson feltett kérdéseim segítségével próbáltam pontos információhoz jutni. A többszöri megkeresés ellenére sajnos csak nyár végén adott és akkor is csak minimális és felületes tájékoztatást.

Ezért 2020. augusztus 24-én email - ben azzal a kéréssel fordultam Önhöz, hogy a képviselő testület felé ügyünket előterjesztés formájában vitára bocsájtani szíveskedjék, hogy arról nyílt szavazással dönthessen a képviselőtestület még a 2020/2021-es tanév megkezdése előtt, mivel szeretnénk, ha intézményünkben főzőkonyhaként működhetne tovább a közétkeztetési szolgáltatás.

2020. 08. 27-én testületi ülést tartottak, de kérésemet nem vette figyelembe és a Cházár András EGYMI konyhai szolgáltatásával kapcsolatban nem készült előterjesztés, így esélyt sem adott az ügy megvitatására.

Ezért most nyílt levél formájában vagyok kénytelen megszólítani és arra kérni, hogy a Cházár András EGYMI Székhelyintézmény (2600, Vác Március 15. tér 6.) közétkeztetését főzőkonyha működtetésével biztosítsák a továbbiakban is.

Kérem gondoljon arra, hogy Ön milyen ellátást szeretne, ha a családjában például egy érintett - fogyatékkal élő - óvodás vagy iskolás korú gyermek kollégiumi ellátásra szorulna és csak hétvégén lehetne és ehetne otthon családja körében.

Reményeim szerint Önnek a fogyatékkal élők magas színvonalon történő közétkeztetése nem terhet, hanem a saját szándékából vállat közszolgálat nemes feladatát jelenti!

Döntése – döntésük megváltoztatásában bízva kívánok munkájához korrekt munkatársakat, éleslátást és érző lelkületet.

Vác, 2020. augusztus 27.

Ványi Lászlóné
Intézményvezető

Pro Urbe Mikesy Gyorgy