B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

KÖSZÖNET

Mottó:
„Nincsen már semmi baj,
Ne bánts másokat!
Örülj, hogy élsz,
Hisz ember vagy!
… Ó, hát hidd te is el,
Milyen szép a világ...”

2020. március 13-án rendkívüli állapot bejelentésére került sor.

2020 március 16-tól az óvodások és az általános iskolás, illetve középiskolás tanulók nevelése - oktatása nem mindig személyes jelenléttel zajlik a közoktatási intézményekben. Az akkori intézkedések elrendelése azonban nem jelentette azt, hogy megszűnt a pedagógiai munka, csupán az, nem mindig folyik az intézmény épületében. A bejelentés óta közösségünkben kreatív és vegyes megoldások születtek annak érdekében, hogy minden gyermek és diák számára a legoptimálisabban tudjuk biztosítani a tudás megszerzésének lehetőségét.

A járvány és az ezzel járó nehézségek több mint egy éve, változó intenzitással vannak jelen életünkben. Az eltelt időszakban több gyermek és kolléga átesett a vírus okozta fertőzésen. Volt, akit súlyosabban volt, akit kevésbé gyötört meg a betegség és ez furcsa, eddig nem tapasztal érzéseket generált mindannyiunkban. Egy dologban azonban biztosak lehettünk, hogy az egészségügyi dolgozók mindent megtettek értünk.

A legutolsó élményeink az oltakozásokon szerzett pozitív tapasztalatok voltak, amit akkor átéltünk nagyon kellemesen hatottak mindenkire. „Mellékhatásként” az oltakozáson éppen megjelenő kollégák is sokkal udvariasabbak, megértőbbek, türelmesebbek voltak egymáshoz!

Hála minden felelősnek, minden egészségügyi dolgozónak és segítőiknek a szervezettségért, a szakszerűségért, a lelkiismeretességért, a türelemért, az emberségért és a kedvességért!

A Cházár András EGYMI Székhelyintézményének közössége nevében:

KÖSZÖNJÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐK INTÉZKEDÉSEIT ÉS
A „FRONTVONALBAN” DOLGOZÓK ÁLDOZATOS MUNKÁJÁT!!!

Szakiskola bemutatása 2021

Járványügyi kiegészítés a házirendhez

Covid protokoll

Az épületbe érkezéskor szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező, napközben a többszöri szappanos kézmosás az előírás (6 éves kor alatt az óvodában szájmaszk használata nem kötelező).

A hivatalos elrendelésben szereplő időponttól a bejáratnál lázmérés fog történni.

Szülők és kisérők az iskola épületébe nem jöhetnek be.

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket a bejáratnál adják át az ügyeletes felnőttnek.

Járvány ideje alatt az óvodások és a szakiskolások a főbejáratot (főtér felől), az általános iskolai bejáró tanulók a hátsó bejáratot (Eötvös utca) használhatják.

Rossz idő esetén a főtér felől érkező kisérők a porta előtti területen szájmaszkban adhatják a gyermeket, az Eötvös utca felől érkező családok az iskolaépület földszinti előterében tehetik meg.

1 tanulóval csak 1 kisérő érkezhet! 

Az elrendelt járványügyi eljárások alapján, a közösségi terekben (folyosó, lépcsőház, aula, stb.) szájmaszk használata kötelező, a tanulók és az intézményi dolgozók részére.

Az udvaron és a tantermi órák alatt nem kötelező a szájmaszk használata, de a 1,5 méteres távolságtartás igen.

Megbetegedés esetén az osztályfőnököt/csoportvezetőt haladéktalanul értesíteni kell. Betegség vagy karantént követően az óvodába, iskolába, kollégiumba csak orvosi igazolással lehet újra jönni!

Ha az iskolában/óvodában megbetegedést tapasztalunk, azonnal értesítjük a családot, szükség esetén elkülönítjük a tanulót.

Sport és kulturális programok a járvány időszaka alatt elmaradnak, az úszásoktatás a járvány ideje alatt szünetel, iskolai szakkörök és kollégiumi foglalkozások azonos osztályba járó tanulóknak szerveződik.

Beteg tanulóknak, a házi feladatot a Kréta rendszerbe a pedagógusok feltöltik.

A házi feladat elvégzését a Kréta rendszerbe (a tanulói jelszó segítségével) kell igazolni.

Szülői értekezletet járvány idején nem tartunk, egyéni konzultációra lehetőség van telefonon és e-mailben.

Rendkívüli esetben személyes ügyintézésre a portán keresztül van lehetőség, ahol érkezéskor be kell jelentkezni (kézfertőtlenítő és szájmaszk használata ez esetben is kötelező)!

Év közben érkező gyermekek felvétele és beszoktatása az aktuális járványügyi előírások betartásával történik.

A járványügyi protokoll betartása mindenkire nézve kötelező!