B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

SNI kollégium

Olyan társadalmi modellt nyújtunk diákjaink részére, melyben az együttélés a fogyatékkal élők és a fogyatékkal nem élők között természetes.
A Cházár András EGYMI általános iskoláiba, szakképzésére és készségfejlesztő iskolájába járó leány és fiú diákjainak biztosít elhelyezést.
Az SNI kollégium alapfeladata a tanuláshoz és pihenéshez szükséges speciális feltételek biztosítása egyénre szabottan.
Figyelmet fordítunk a családias légkör kialakítására, az önellátás kialakítására, a tanulás segítésére, a felzárkóztatásra, a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésre és az egészséges életmód megszerettetésére.
Kiemelten fontosnak tartjuk a fogyatékosságból adódó speciális segédeszközök használatából adódó feladatok ellátását.
Az intézmény rendeltetésszerű nyitvatartása a szorgalmi időszak alatt folyamatos és az iskolai tanulmányok zavartalan teljesítéséhez biztosított.
A kollégista tanulók a tanévkezdést megelőző napon költözhetnek be a kollégiumba és a tanév utolsó tanítási napján kötelesek (15 óráig) kiköltözni onnan, illetve ekkor kötelesek minden ingóságukat magukkal vinni.
A kollégium zárva tart minden hétvégén, pénteken 16.00 órától - vasárnap 12.00 óráig.


Általános tudnivalók

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, meghosszabbítását minden tanévben újra kell írásban kérni.
A kollégiumba történő felvétel az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a kiskorúak esetében a szülő/gondviselő írásbeli kérésére; nagykorúak esetében saját kérésre történik.
A tanulóknak a kollégiumi jogviszony ingyenes.
Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket a város által üzemeltetett Gazdasági Hivatal intézi. A kollégiumban étkezési térítési díjat kell fizetni.
Az étkezési térítési díjakat az adott hónap 10. napjáig kell befizetni.
A tanulók egészségügyi alapellátását, ápolását, gondozását a mindennapi ellátás részeként (napi 24 órában) biztosítja intézményünk.
Az iskola-egészségügyi ellátásról iskolaorvos, szemész, fül-orr-gégész szakorvos, valamint védőnő gondoskodik.