B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Szakkörök, terápiák

TANÓRÁN KÍVÜLI - FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ - TEVÉKENYSÉGEK

SZAKKÖRÖK
Szakköreink, a lehetőségeinket és a tanulók érdeklődési igényeit figyelembe véve, a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. Ezen foglalkozások keretében valósul meg a tehetséggondozás is.

DIÁKSPORTKÖR
Az iskola minden tanulója tagja a sportkörnek, amely a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint felkészítésüket a különféle sportversenyekre.
Intézményünk 1987 óta minden tanévben, a FODISZ támogatásával rendezi meg a
Cházár András Emlékúszóversenyt.

TANULMÁNYI VERSENYEK VETÉLKEDŐK
A tehetséges tanulók részt vehetnek tanulmány és képzőművészeti versenyeken, vetélkedőkön, amelyek az iskolában, illetve a társintézmények iskolái között évente rendszeresen megrendezésre kerülnek.
Ezek közül kiemelkednek a következő versenyek:
• Hallássérült tanulók Országos Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékverseny
• Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny


SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére irányuló programok szervezése az évkörnek megfelelő aktualitásokhoz, a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi lehetőségeihez igazodva történik.
Szándékunk, hogy az intézményt ne hagyhassa úgy el diák, hogy:
• Vác épített és természeti kincseit ne ismerje,
• a Naszályban ne kirándult volna,
• az iskola történetét ne ismerje és az iskolatörténeti múzeumunkban ne járt volna,
• valamilyen színházi élményben ne lett volna része és
• néhány budapesti múzeumban ne járt volna!

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
A nevelőtestület tagjai a tantervi követelmények figyelembevételével, az osztályok számára évente legalább egy alkalommal, tanulmányi kirándulást szerveznek.

INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁR
Iskolánk diákkönyvtára segíti a tanulók felkészülését, önképzését, szórakozását.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti.

Könyvtári szolgáltatásaink
• Szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az utóbbiak korlátozott számban).
• Tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (térképek, feladatgyűjtemények) kölcsönzése.
• Lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata.
• Tájékoztatók megtartása, például a diákok számára a könyvtár használatáról.
• Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése.
• Könyvtári órák, egyéb foglalkozások megtartása.


AZ AUTISTA TANULÓK SZÁMÁRA – A LEHETŐSÉGEKHEZ MÉRTEN – BIZTOSÍTOTT KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁS JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK

Állatasszisztált terápia
Célunk, hogy a kutya segítségével a legvisszahúzódóbb, legkevesebb motivációval bíró gyermek is bevonható legyen a feladathelyzetbe, és ez sikerélményt jelentsen számára.
A kutyaterápiás foglalkozásokat az iskolai tanmenethez igazodva, a gyermekek egyéni, speciális szükségletét is figyelembe véve tervezzük és valósítjuk meg.

Snoezelen multiszenzoros környezet használata
A terápiás szoba lehetőséget ad egyrészt a különböző pszichés funkciók fejlesztéséhez, másrészt pihenésre, relaxálásra, illetve a helyes magatartási szokások kialakítására.
A különböző fénytechnikai, és vesztibuláris ingereket biztosító eszközök segítik a pszichés alapfunkciók aktivizálását, és e mellett a zene, és az aromaterápia hozzájárul a szobában eltöltött nyugodt percek eléréséhez, megéléséhez.

Lovasfoglalkozás
A foglalkozás azt a célt szolgálja, hogy a résztvevő gyermekek szociális készségei, képességei pozitívan változzon. A ló közelléte lehetővé teszi a feszültségek, szorongások oldását, a szeretet kimutatását.
Az állattal együtt végzett mozgás automatikusan harmonizálja a foglalkozáson résztvevő gyermek mozgását, fejleszti légzési technikáját.
A foglalkozások során nő a tanulók bátorsága, kitartása, céltudatossága. A pozitív megerősítés, dicséret mely egy-egy feladat sikeres végrehajtását követi, fokozza a gyermekek önbizalmát, segít a pozitív önértékelést és az optimális énkép kialakulását.