B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS

Óvodánkban jelenleg 5 óvodai csoport működik, melyekbe 3 éves kortól 8 éves korig látunk el beszédfogyatékos, hallássérült, értelmileg akadályozott, és autizmussal élő gyermekeket.

A gyermekek a PMPSZ Budapesti Tagintézményének, valamint a FPSZ Hallásvizsgáló, illetve Beszédvizsgáló Tagintézményének szakértői véleménye alapján kerülnek ide.

Az óvodai pedagógiai programunkat a beszédfogyatékos, hallássérült és értelmileg akadályozott csoportokban Porkolábné Balogh Katalin prevenciós programja, és Rosta Katalin: Add a kezed speciális óvodai programja szerint állítottuk össze.

Az autizmussal élő gyermekeket ellátó csoportokban a gyógypedagógiai munka az autizmus specifikus módszertanra épül. Használjuk a „Babzsák programot”, a „Mozdulj rá” mozgásos, mondókás munkafüzetet, továbbá az autizmussal élő gyermekek fejlesztésére kidolgozott segédanyagokat.

Óvodánk, a gyermekek fejlődését szorosan nyomon követve, egyéni és csoportos fejlesztést, logopédiai terápiát, - szükség esetén - audiológiai ellátást nyújt. A lehetőségek függvényében biztosíthat, a gyógypedagógusok konzultációja alapján, egyéni elbírálás szerint - kiegészítő terápiát is.

SZAKEMBEREINK:

  • Minden csoportban délelőtt és délután is pedagógus (gyógypedagógus, óvodapedagógus) foglalkozik a gyermekekkel.
  • Munkájukat szükség szerint gyógypedagógiai asszisztens és dajka is segíti a nap folyamán.
  • Szükség szerint a gyermekek logopédiai ellátásban részesülnek.
  • Hetente egy alkalommal Intézményünk pszichológusa foglalkozik játékterápiás megközelítésben azokkal a gyermekekkel, akiknek bármilyen pszichés- vagy egyéb nehézsége akad.

Délelőtt és délután is tartunk csoportos foglalkozásokat, melyeknek célja a kognitív fejlesztés mellett a szociális képességek fejlesztése, valamint a rajzolás, ábrázolás, alakítás ügyesítése. Szabad - és irányított játékon keresztül konstrukciós készségüket, kreativitásukat fejlesztjük.

Minden nap sor kerül egyéni fejlesztésre is.

Logopédiai foglalkozások keretében a gyermekek beszédállapotának szükséglete szerint, különböző terápiás eljárásokra kerül sor, mint pl. megkésett beszédfejlődés terápia, diszlexia prevenció, pösze terápia, grafomotoros fejlesztés stb.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn való időtöltésre is, illetve tágabb környezetünk megismerésére. Az udvarunkon jól felszerelt játszótér áll a gyermekek rendelkezésére, továbbá kirándulásokat, színházlátogatásokat, családi napot, egészségnapot szoktunk szervezni.

A szülők részére fogadóórákat, konzultációs lehetőségeket biztosítunk, szülőklubot szervezünk.


Kollégáink vallják

Farkas Andrea:
„Néha éppen a nehézségek fordítanak minket abba az irányba, ahol életünk legnagyobb kincseit találjuk.”
„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”
(Gilbert Keith Chesterton)
Hutyánszkiné Csele Andrea:
„Gyógypedagógussá válni nem tanulni kell, hanem születni kell rá.”
Glózikné Szarka Anna:
„Ha a gyermekek erős, egészséges, működőképes családokból jönnek, az könnyebbé teszi a munkánkat.
Ha a gyerekek nem erős, egészséges és működőképes családokból jönnek, az fontosabbá teszi a munkánkat.”
(Barbara Colorose)
Schulcz Noémi:
„Kezdd azzal, ami fontos, azután ami lehetséges, majd hirtelen azon kapod magad, hogy azt teszed, ami lehetetlen.”
(Assisi Szent Ferenc)
Juhászné Klucsár Andrea:
„A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van.”
(Maria Montessori)
Budai Klára:
„Hivatásomhoz híven, igyekszem mindig hiteles maradni, az SNI-s gyerekek szüleit is segítve ezzel.”
Végh Karina:
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”
(Móricz Zsigmond)
Belencsák Ildikó:
„A gyermeket tiszteletben kell elfogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban kell elbocsátani.”
(Rudolf Steiner)
Eckhardtné Bacskai Éva:
„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni.”
(Lev Tolsztoj)