B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS  

Óvodánkban jelenleg 5 óvodai csoport működik, melyekbe 3 éves kortól 8 éves korig látunk el beszédfogyatékos, hallássérült, értelmileg akadályozott, és autizmussal élő gyermekeket.

A gyermekek a PMPSZ Budapesti Tagintézményének, valamint a FPSZ Hallásvizsgáló, illetve Beszédvizsgáló Tagintézményének szakértői véleménye alapján kerülnek ide.  

Az óvodai pedagógiai programunkat a beszédfogyatékos, hallássérült és értelmileg akadályozott csoportokban Porkolábné Balogh Katalin prevenciós programja, és Rosta Katalin: Add a kezed speciális óvodai programja szerint állítottuk össze.  

Az autizmussal élő gyermekeket ellátó csoportokban a gyógypedagógiai munka az autizmus specifikus módszertanra épül. Használjuk a „Babzsák programot”, a „Mozdulj rá” mozgásos, mondókás munkafüzetet, továbbá az autizmussal élő gyermekek fejlesztésére kidolgozott segédanyagokat.  

Óvodánk, a gyermekek fejlődését szorosan nyomon követve, egyéni és csoportos fejlesztést, logopédiai terápiát, - szükség esetén - audiológiai ellátást nyújt. A lehetőségek függvényében biztosíthat, a gyógypedagógusok konzultációja alapján, egyéni elbírálás szerint - kiegészítő terápiát is.  

SZAKEMBEREINK:

  • Minden csoportban délelőtt és délután is pedagógus (gyógypedagógus, óvodapedagógus) foglalkozik a gyermekekkel.
  • Munkájukat szükség szerint gyógypedagógiai asszisztens és dajka is segíti a nap folyamán.
  • A gyermekek logopédiai ellátását két logopédus végzi.
  • Hetente egy alkalommal Intézményünk pszichológusa foglalkozik játékterápiás megközelítésben azokkal a gyermekekkel, akiknek bármilyen pszichés- vagy egyéb nehézsége akad.

Délelőtt és délután is tartunk csoportos foglalkozásokat, melyeknek célja a kognitív fejlesztés mellett a szociális képességek fejlesztése, valamint a rajzolás, ábrázolás, alakítás ügyesítése. Szabad - és irányított játékon keresztül konstrukciós készségüket, kreativitásukat fejlesztjük.

Minden nap sor kerül egyéni fejlesztésre is.  

Logopédiai foglalkozások keretében a gyermekek beszédállapotának szükséglete szerint, különböző terápiás eljárásokra kerül sor, mint pl. megkésett beszédfejlődés terápia, diszlexia prevenció, pösze terápia, grafomotoros fejlesztés, stb.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn való időtöltésre is, illetve tágabb környezetünk megismerésére. Az udvarunkon jól felszerelt játszótér áll a gyermekek rendelkezésére, továbbá kirándulásokat, színházlátogatásokat, családi napot, egészségnapot szoktunk szervezni.  

A szülők részére fogadóórákat, konzultációs lehetőségeket biztosítunk, szülőklubot szervezünk.