B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Integrált SNI ellátás

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS HÁLÓZAT
Utazó Gyógypedagógus Hálózatunk szakemberei a Váci Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó, a Duna bal partján lévő települések általános iskoláiban integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók szakvélemény szerinti gyógypedagógiai ellátását végzik.

KIKKEL FOGLALKOZUNK?


Beszédfogyatékos gyermekekkel, akikkel a kollégák főleg diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia reedukációt vagy komplex logopédiai terápiát végeznek, a szakértői véleményben lévő javaslat alapján.
Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekekkel, akik az iskolai teljesítmény és a viselkedésszabályozás területén gyógypedagógiai segítséget igényelnek.
Tanulásban akadályozott gyermekekkel, akiknél nagy hangsúlyt helyezünk a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére.
Autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekekkel, akik esetében a fejlesztő munkánk elsősorban a kommunikációra, a szociális viselkedés és a kognitív képességek fejlesztésére, a viselkedésproblémák kezelésére és a pályaorientációra irányul.
Mozgássérült gyermekekkel, akiknek a mozgásfejlesztését szomatopedagógus vagy konduktor, míg a terápiájuk másik részét logopédus szakember végzi.
Látássérült gyermekekkel, akik esetében a fejlesztést látássérültek pedagógiája/tiflopedagógia szakos utazó gyógypedagógus végzi a szakértői véleményben lévő javaslat alapján.
Hallássérült gyermekekkel, akikkel a komplex gyógypedagógiai fejlesztést hallássérültek pedagógiája/szurdopedagógia szakos kollégák végzik. Fő feladatuk a beszéd komplex fejlesztése, a szókincsbővítés, a szóbeli és írásbeli szövegértés,
szövegalkotás fejlesztése, hallásnevelés.

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS FELADATAI


A gyermekkel való közvetlen foglalkozás
• speciális fejlesztő tevékenység
• a gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása
• speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása

Kapcsolattartás a szülőkkel
• segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében
• konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan

Kapcsolattartás és együttműködés a többségi intézmények pedagógusaival

A fejlesztési feladatok dokumentálása