B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

FNO ellátás

FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS  


A SÚLYOS, HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG MEGHATÁROZÁSA

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - minimálisan két területén, súlyos vagy a legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, esetleg eltérő időben jelenhetnek meg.

 

ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK  

A Cházár András EGYMI Székhelyintézmény gyógypedagógusai és konduktorai két szociális partnerintézményben ellátott, súlyosan és halmozottan fogyatékos, tanköteles korú gyermekek fejlesztő nevelését-oktatását végzik, a szakértői véleményekben foglaltak szerint.


PARTNERINTÉZMÉNYEINK  

Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza- Fogyatékos Emberek Otthona (Göd)

Vác Város Önkormányzata Szociális Intézményei Fejlesztő Napközi (Vác)

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

 • Érzelmi és szociális nevelés
 • Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés
 • Kommunikáció
 • Mozgásnevelés
 • Ember és természet
 • Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés
 •  

CÉL A SÚLYOSAN, HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS GYERMEKEK

 • életminőségének javítása
 • a sérült funkcióinak lehetséges korrigálása
 • orthofunkciós helyzetének kialakítása
 • mozgásállapotának fejlesztése
 • állapotromlásának megelőzése ill. lassítása
 • a mindennapi élethez szükséges készségeinek kialakítása, fejlesztése
 • kognitív funkcióinak fejlesztése
 • a szülőivel való partnerkapcsolat mélyítése
 •  

A GYÓGYPEDAGÓGUS TOVÁBBI FELADATAI  

 • a meglevő külső szakmai kapcsolatok ápolása, valamint újabb lehetőségek felkutatása
 • a bentlakó és napközis gyermekek gondozóival folyamatos kapcsolattartás
 • új fejlesztő eszközök beszerzésére irányuló pályázatokon való részvétel
 • dokumentáció elvégzése